otiMetry

otiMetry

otiMetry spája telemetriu, predaj, prevádzku a marketing do cenovo dostupného komplexného riešenia, ktoré robí akýkoľvek obchod prostredníctvom predajných automatov rýchlym a interaktívnym s možnorťami jeho správy on-line v reálnom čase a výstrahami.Modulárne a cenovo efektívne riešenie telemetrie a bezhotovostných platieb pre predajné automaty

Vlastnosti

 • Predajná telemetria
 • Online správa
 • Kontrola hotovosti
 • Správa ciest
 • Kontrola zásob
 • Okamžité výstrahy
 • Bezhotovostné / Mobilné platby
 • Integrácia s 3. stranou (API)
 • Zabezpečené cez (FOTA) - diaľková aktualizácia a konfigurácia firmwéru

Výhody

 • Kompletný systém pre obchod prostredníctvom bezobslužných predajných automatov
 • Podporuje správu životného cyklu celého obchodu:
  • Bezhotovostná platba
  • Online správa terminálu a predajného automatu
  • Telemetria a hotovosť, sklad, výstrahy, plánovanie trasy, a optimalizácia obchodu
 • Modulárny prístup:
  • Podpora a pridávanie / odobranie systémových modulov
  • Otvorená platforma podporujúca vlastné moduly

 

 

Brožúra otiMetry

Zadajte požadované polia
Zadajte požadované polia
Zadajte požadované polia
Zadajte požadované polia
Zadajte požadované polia
Zadajte požadované polia
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup


Štandardy


Štandardy