Spoločnosť

O nás

Spoločnosť Vendea je výhradným distribútorom bezhotovostných platobných systémov izraelskej firmy oti - On Track Innovations  pre Slovenskú a Českú republiku.

Oti (NASDAQ: OTIV) je priekopník a popredný vývojár špičkového bezhotovostného platobného riešenia vrátane Near Field Communication (NFC) produktov a riešení.
Už viac ako dve desaťročia, oti poskytuje firmám po celom svete  inovatívnu technológiu a riešenia, ktoré vytvorí nové obchodné modely, rastúce tržby, zefektívni procesy a vytvára merateľnú hodnotu pre koncových užívateľov.

Portólio oti s bezhotovostnými platobnými riešeniami, ktoré je založené na rozsiahlom IP portfóliu a môže sa pochváliť počtom 35 patentových rodín, vrátane registrovaných a patentových prihlášok po celom svete.
Od roku 1990 si oti buduje dobrú medzinárodnú povesť partnera pre svoju spoľahlivosť a inovácie - nasadenie stoviek riešení pre bankovníctvo, prevádzkovateľov mobilných sietí, predajné automaty, hromadnú dopravu, čerpacie stanice a parkoviská.

Oti prevádzkuje celosvetovú sieť regionálnych kancelárií, franchisistov a partnerov na podporu jej riešení po celom svete.

oti-2
oti-3
oti-4